Đưa tuyến đường 1.000 tỉ đồng ở Khu kinh tế Vân Phong vào hoạt động

Tuyến đường góp phần nâng cao sức hấp dẫn để thu hút đầu tư nhằm thúc đẩy sự phát triển của KKT Vân Phong của tỉnh Khánh Hòa.