Người Đà Nẵng trải nghiệm Tết xưa

Không gian xin chữ, khai bút, hái lộc, trò chơi dân gian... được Bảo tàng Đà Nẵng tái hiện trong ngày đầu năm mới.